Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

POGS – Algemene verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van POGS B.V. ("POGS" en deze verkoopvoorwaarden: de "Voorwaarden"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door u bij POGS worden geplaatst via haar webwinkel (www.pogsheadphones.eu of www.pogsheadphones.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de overeenkomst tussen u en POGS. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op uw bestelling van producten via de webwinkel van POGS. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Wij raden u aan deze Voorwaarden op te slaan op uw computer en/of ze af te drukken voor uw administratie.

1. Informatie over POGS B.V.
1.1 POGS B.V. is een in Nederland opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De volledige contactgegevens van POGS zijn als volgt:

POGS B.V.
Hendrik Andriessenlaan 42
2102 CZ Heemstede, Nederland
E-mail: hallo@pogsheadphones.nl
Kamer van Koophandel nummer: 72634839
BTW-nummer: NL859182617B01

2. Uw gegevens
2.1 Om een vlotte en tijdige uitvoering van de overeenkomst door POGS B.V. mogelijk te maken, is het van belang dat u uw naam, uw e-mailadres en het afleveradres correct en volledig vermeldt volgens de instructies. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. De volledige contactgegevens van POGS B.V. vindt u onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

2.2 POGS B.V. zal de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring, die op haar website te vinden is.


3. Aanbod en Overeenkomst
3.1 Wanneer u een artikel koopt via de webwinkel van POGS, gaat u een overeenkomst aan met POGS B.V. De overeenkomst gaat in op het moment dat POGS een bevestiging heeft verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres.

3.2 Een overeenkomst naar aanleiding van een aanbod dat een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongebruikelijk lage prijs, is niet bindend voor POGS. Neem contact op met POGS wanneer u twijfelt aan de geldigheid van een aanbod via hallo@pogsheadphones.nl.

4. Prijs en betaling
4.1 De prijs die in de webwinkel wordt vermeld wanneer u een bestelling plaatst, is de totale prijs inclusief alle belastingen. Afhankelijk van het land waar het product naartoe wordt verzonden, kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht.

4.2 U kunt uw bestelling betalen op de manieren die in de webwinkel van POGS worden aangegeven. Het is niet mogelijk om cadeaubonnen te gebruiken in de webwinkel.

5. Orderverwerking en levering
5.1 POGS streeft naar een zo vlot en snel mogelijke verwerking en levering van uw bestelling.

5.2 Bestellingen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres en via de door u gekozen wijze van levering.

5.3 Indien het afleveradres zich buiten de Europese Unie bevindt, is het mogelijk dat het land in kwestie extra heffingen in rekening brengt, zoals invoerbelasting. POGS heeft geen invloed op of controle over dergelijke heffingen en kan u daarom geen verdere informatie verschaffen. U dient zelf na te gaan of de bestelde artikelen naar het betreffende land kunnen worden geëxporteerd en geïmporteerd en wat de kosten daarvan zijn, voordat u een dergelijke bestelling plaatst.

5.4 De eigendom van de bestelde artikelen gaat op u over, zodra POGS de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5 POGS besteedt de uiterste zorg aan een correcte en volledige verzending van de producten. Mocht u onverhoopt onvolledige of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met POGS.

6. Kwaliteit
6.1 POGS streeft ernaar de producten op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Door de aard van de aangeboden producten kunnen er verschillen (zoals kleurverschillen) ontstaan tussen de weergave van producten op de website en het aan u geleverde product.

6.2 De producten die in de webwinkel worden aangeboden zijn ontworpen om lang mee te gaan, maar zijn aan slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de mate van onderhoud.

7. Recht van herroeping
7.1 U heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten van uw bestelling. Dit is de zogenaamde afkoelingsperiode. U kunt gebruik maken van uw recht om de overeenkomst te ontbinden door ons het ingevulde retourformulier toe te sturen. Meer informatie over retourmogelijkheden kunt u vinden op onze website.

7.2 Indien u ervoor kiest de overeenkomst met betrekking tot een bepaald product te ontbinden, dient u dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten van uw bestelling, terug te sturen naar het adres van POGS zoals vermeld op het verzendlabel dat u op onze website kunt vinden.

7.3 In geval van ontbinding in de zin van artikel 7.1 restitueert POGS het bedrag dat u voor het betreffende product heeft betaald onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van de mededeling dat u de overeenkomst wenst te ontbinden, doch niet eerder dan nadat POGS het betreffende product retour heeft ontvangen of u kunt aantonen dat het product inderdaad retour is gezonden. Indien u bij het plaatsen van uw bestelling heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door POGS gehanteerde goedkoopste standaardlevering, zullen wij de hieruit voortvloeiende extra kosten bij beëindiging van de overeenkomst niet vergoeden.

7.4 Het ontbindingsrecht in de zin van artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product geschikt is en of u het product inderdaad wilt hebben. Het is toegestaan om het product te gebruiken voor zover dat nodig is om te verifiëren of u het product daadwerkelijk wilt hebben, net zoals u dat in een winkelruimte zou doen. Verder gebruik van het product, zoals het dragen van het product, heeft gevolgen voor uw recht op ontbinding zoals nader uiteengezet in artikel 7.5.

7.5 Wanneer u een product retourneert dat u heeft beschadigd, een product incompleet is of een product andere tekenen van slijtage vertoont waaruit blijkt dat u het product uitgebreider heeft gebruikt dan op grond van artikel 7.4 is toegestaan, bent u de volledige waarde van het product verschuldigd aan POGS.

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden
8.1 Indien POGS besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website publiceren. U wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die werden geplaatst vóór de datum van wijziging. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 29 september 2021.

9. Geschillen
9.1 POGS streeft naar het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot haar producten en diensten. Mocht u klachten hebben, dan kunt u deze per post of e-mail richten aan:
POGS B.V.
Hendrik Andriessenlaan 42
2102 CZ Heemstede
Heemstede Nederland
E-mail: hallo@pogsheadphones.nl

9.2 Indien u de klachtenprocedure heeft doorlopen, maar u wilt uw klacht aan een andere instantie voorleggen, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomsten tussen u en POGS is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet de verdere bescherming die u geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat zonder deze bepaling van toepassing zou zijn.